Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Etymology of tomb

Origin of tomb
Tomb comes from the latin tomba, which derives from the Greek tymbos (tomb, tumulus, grave; τύμβος)


From the same root
English: tump
French: tombe, tombal, tombeau, tomber
Italic: tomba, tombare, tombola
Spanish: tumba, tumbal, tumbo, tumbar, tumbado
German: Tumba


In modern Greek (Romeika, the language of Romei-Romans)
a) tymbos (or better tymvos): tomb [τύμβος]Η λέξη tomb (τάφος, μνήμα) προέρχεται από το λατινικό tomba (τάφος, τύμβος), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού τύμβος.
_______________

Post 115.

_______________________________________________________

Tags within the post: etymology of tomb, etymology of tump, etymologie de tombe, etymologie de tombal, etymologie de tombeau, etymologie de tomber, etymologia de tomba, etymologia de tombare, etymologia de tombola, etymologia de tumba, etymologia de tumbal, etymologia de tumbo, etymologia de tumbar, etymologia de tumbado, Etymologie der Tumba, etymology of Latin words, etymology of English, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, origin of English, origin of English words, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, τύμβος, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, origin of tomb, origin of tump, origine de tombe, origine de tombal, origine de tombeau, origine de tomber, origine de tomba, origine de origine , origine de tombola, origine de tumba, origine de tumbal, origen de tumbo, origen de tumbar, origen de tumbado, origin Tumba,
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια: