Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Etymology of canvas

The word canvas (an extremely heavy-duty plain-woven fabric) comes from the old French canevas, from cannapaceus (made of hemp), from the Latin cannabis, a transliteration of the the Greek cannabis (hemp).

In modern Greek (Romeika, Rumca):


a) camvas: canvas [Gr: καμβάς]
b) cannavis: hemp, cannabis [Gr: κάνναβις]
_____________________________ More. Post 219. ________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: