Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Etymology of dragon, dragoon


The word dragon comes from the Old French dragon, which in turn comes from the Latin draconem  [huge serpent, dragon], from the Greek word drakon [serpent, giant seafish; Gr: δράκων].
.

From the same root: dragoon, dragonet
.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) drakos: dragon [Gr: δράκος]

Δεν υπάρχουν σχόλια: