Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Etymology of serpent

 The word serpent (reptile, snake) comes from the Old French  sarpent, from the Latin serpentem [nom. serpens; snake], which derives from the Greek verb herpo / erpo (to creep; Gr: έρπω].
.

From the same root: serpentine

.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) erpeto: serpent [Gr: ερπετό]
b) serpantina: serpentine [Gr: σερπαντίνα; loanword]
c) erpo: v. to creep [Gr: έρπω].

_________________________ Post 217. ____________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: