Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Etymology of sophistication, sophisticated

The word sophistication (use or employment of sophistry) comes from the Latin sophisticare (adulterate, cheat quibble) from the Latin sophisticus (of sophists), a transliteration of the Greek sophistikos (of or pertaining to a sophist), from the Greek sophistis (a wise man, master, teacher).

From the same root: sophist, sophisticate, sophisticated, sophism, sophistic, sophistry, sophomore

In modern Greek (Romeika, Rumca):

a) sophistis: sophist [Gr: σοφιστής]
b) sophisma: sophism, fallacy [Gr: σόφισμα]
c) sophistia: sophistry [Gr: σοφιστεία ]

____________________ More. Post 220 _____________

Δεν υπάρχουν σχόλια: