Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Etymology of elixir

The word elixir or philosopher's stone, believed by alchemists to transmute baser metals into gold and/or to cure diseases and prolong life, comes from the Arabic al-iksir, from the late Greek xirion [powder for drying wounds; Gr: ξηρίον], from the Greek xiros [dry; Gr: ξηρός].
.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) xiros: dry [Gr: ξηρός]
b) xirasia: drought [Gr: ξηρασία]
c) xira: land, mainland [Gr: ξηρά]
d) xirotita: dryness, aridity [Gr: ξηρότητα]
e) elixirio: elixir [Gr: ελιξήριο; loanword]

_________________ More. Post 221. ______________

Δεν υπάρχουν σχόλια: