Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Etymology of cane

Origin of cane

Cane comes from the the old French cane (reed, cane, spear) from the Latin canna (reed, cane), which is a transliteration of the Greek canna (cane, reed; Gr: κάννα).
From the same root:

cannon, cannelloni, can

.

In modern Greek (Romeika):

a) cannoni: cannon [Gr: καννόνι]

a) canni: gun barrel [Gr: κάννη]

c) cannelonia: cannelloni [Gr: καννελόνια]

d) cannula: tap, faucet [Gr: κάννουλα]

e) cannela: cinnamon [Gr: καννέλα]

f) cannata: jug, ewer [Gr: καννάτα]

.

Other Greek words from the same root: κάννιστρο (basket, canister), καννιά (legs), κανίσκι (basket).

Post: 158

Δεν υπάρχουν σχόλια: