Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Etymology of devil

Origin of devil
The word devil comes from the Latin diabolus (devil), which is a transliteration of the Greek diabolos (devil; diavolos; διάβολος) from the verb diaballo (to insinuate things (against sb), put sb in a bad light, slander, calumniate; from dia- "across, through" + ballo "to throw"; diavallo; διαβάλλω).
.
.
From the same root
English: diabolic, diablerie, ballistic
French: diable, diabolique, diablerie
Italian: diavolo, dabolico, diavoleria
Spanish: diablo, dabolico, diablura
.
.

In Romeika (modern Greek, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) diavolos: devil [διάβολος]
b) diavallo: to insinuate things (against sb), put sb in a bad light, slander, calumniate [διαβάλλω]
c) diavoli: calumny, false accusation [διαβολή]
d) diavolicos: diabolic [διαβολικός]
e) vallo: attack, hit out [βάλλω]
f) vallisticos: ballistic [βαλλιστικός]
g) voli: throw, shot [βολή]
.
.

Η λέξη devil προέρχεται από το ελληνικό διάβολος.

.

Post 137.

.
__________________________________________________

tags within the post: etymology of devil, etymology of diabolic, etymology of diablerie, etymology of ballistic, origin of devil, origin of diabolic, origin of diablerie, origin of ballistic, learn Greek, etymologia de diavolo, etymologie de diable, ετυμολογία, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση λατινικών, ετυμολογία του διαβόλου, μαθαίνω ελληνι΄κά, learn Greek online, learn easily Greek, learn Greek for free, etymologia, ετυμολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: