Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Etymology of cup

Origin of cup
Cup comes from the Latin cupa/cuppa (hollow, cup), which derives from the Greek cype (hollow, cup; κύπη).
.
.
From the same root:
English: cupel
French: coupe, cuve, cuvette
Italian: coppa, coppella
Spanish: copa, cuba, copela
German: Kupe
.
.
In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί).
.
a) cypello: cup [κύπελλο]
.
b) cupa: cup [κούπα]
_
.
.
Η λέξη cup (κύπελλο) προέρχεται από το Λατινικό cupa/cuppa (κοιλότητα, κύπελλο), το οποίο προέρχεται από το Ελληνικό κύπη (κοιλότητα, γούβα, κύπελλο).

Post 142.._
______________________________________________________________
tags within the text: etymology of cup, etymology of cupel, origin of english words, origin of cup, etymologia de coupe, etymologia de cuve, etymologia de cuvette , etymologia de coppa, etymologia de coppella, προέλευση αγγλικών λέξεων, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, Ελληνική γλώσσα, ετυμολογία του παντελονιού, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, cognates, learn Greek fast, learn modern Greek, origin of cup, origin of cupel, origin of english words, origin of cup, origine de coupe, origine de cuve, etymologia decuvette , origine de coppa, origine de coppella, origin of Latin, origin of English words, learn Greek.


Δεν υπάρχουν σχόλια: