Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Etymology of lion

Origin of lion
The word lion comes from the old French lion from the Latin leo (lion), which is a trasliteration of the Greek leon (gen. leontos; lion; λέων).
.
.
From the same root:
English: lioncel, lioness, lion-hearted
French: lion
Italian: leone, leonessa
Spanish: leon
German: Löwe
.
.
In Romeika (modern Greek, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) liontari: lion [λιοντάρι]
b) leena: lioness [λέαινα]
_
.
Η λέξη lion (λιοντάρι) προέρχεται από το Λατινικό leo (λιοντάρι), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού λέων.
.
Post 140.
.


___________________________________________________________
tags within the post: etymology of lion, etymology of lion-hearted, etymology of lioncel, etymology of lioness, origin of english words, origin of lion, etymologia de leone, etymologia de leonessa, etymologie de lion, προέλευση αγγλικών λέξεων, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, Ελληνική γλώσσα, etymologia, etymologie, learn Greek online, learn easily Greek using cognates, learn Greek for free, etymology, etymologie, etymologia, origin of Latin words, etymology of English, loan words in English, origin of English, English words from Greek, Latin words from Greek, Greek language, ετυμολογία, ετυμολογία Λατινικών, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, προέλευση Λατινικών, ελληνικές λέξεις στα Αγγλικά, αντιδάνεια, French words from Greek, English words from Greek, Spanish words from Greek, German words from Greek, Italian words from Greek, loanwords, etymology of French words, etymology of English words, etymology of Spanish words, etymology of German words, etymology of Italian words, cognates, learn Greek fast, learn modern Greek, origin of lion, origin of lioncel, origin of lioness, origine de leone, origine de leonessa, origine de lion, origin of Löwe, origin of Latin, origin of English words, learn Greek
._

Δεν υπάρχουν σχόλια: