Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Etymology of caliber

________________________________________________________
Origin of caliber

Caliber comes from the old French calibre (14c.), from the Arabic qalib "a mold, last", which derives from the Greek calapous [Gr: καλάπους] "a shoemaker's last" lit. "little wooden foot," from calon "wood" + pous "foot".


From the same root: calibrate, calibration.In modern Greek (Romeika):
a) calapodi: a shoemaker's last, a little wooden foot [Gr: καλαπόδι]

b) calibraro: calibrate [Gr:καλιμπράρω], loanword

.

Post 154.
.


See also: http://www.etymonline.com/index.php?search=caliber&searchmode=none

Δεν υπάρχουν σχόλια: