Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Etymology of wolf

Origin of the word wolf .
The word wolf is probably related to the Latιn lupus (wolf), which derives from the Greek lycos (wolf; Gr: λύκος).In modern Greek (Romeika):
a) lycos: wolf [Gr: λύκος]
b) lycophilia: a spurious/sham friendship [lit.: friendship between wolfs (lycos+philia); Gr.: λυκοφιλία]
__
Post 162
___Δεν υπάρχουν σχόλια: