Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Etymology of camomile

Origin of the word camomile
The word camomile comes from the French camomille from the Latin chamoemelon, which is a transliteration of the Greek chamaimelon [camomile, lit. earth-apple; Gr.: χαμαίμηλον] from chamai (on the ground; Gr: χαμαί) + melon (apple; Gr: μήλον). So called because of the apple-like scent of the plant.


In modern Greek (Romeika):
a) hamοmili: camomile [Gr: χαμομήλι]
b) hamo: on the ground [Gr: χάμω]
c) milo: apple [Gr: μήλο]
___
Post: 163.
___

Δεν υπάρχουν σχόλια: