Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Etymology of chameleon

Origin of the word chameleon
The word chameleon comes from the Latin chamaeleon, which is a transliteration of the Greek chamaileon from chamai (on the ground; Gr: χαμαί] + leon [lion; Gr: λέων].In modern Greek (Romeika):
a) hameleon: chameleon [Gr: χαμαιλέων]
b) hamo: on the ground [Gr: χάμω]
c) leon or liontari: lion [Gr: λέων or λιοντάρι]
___
Post: 165
___
__

Δεν υπάρχουν σχόλια: