Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Etymology of cinnamon

Origin of the word cinnamon
The word cinnamon comes from the old French cinnamone from the Latin cinnamomum/cinnamum (cinnamon) [also used as a term of endearment], which is a transliteration of the Greek cinnamomon (cinnamon; Gr.: κιννάμωμον).
.
.
Post 169.
.Δεν υπάρχουν σχόλια: