Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Etymology of austere

Origin of the word austere
Austere comes from the Latin austerus (dry, harsh), which is a transliteration of the Greek austeros (bitter, harsh; Gr.: αυστηρός).
.
From the same root: austerity
.

In modern Greek (Romeika):
a) afsteros: austere [Gr: αυστηρός]
.
Post 171.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: