Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Etymology of salary

Origin of the word salary
Salary comes from the French salarie from the Latin salarium (salary, stipend, originally soldier's allowance for the purchase of salt) from sal (salt), which is a transliteration of the Greek als (salt; Gr: άλς).
.
From the same root: salt, salad, salami
.In modern Greek (Romeika):
a) alas or alati: salt [Gr: άλας or αλάτι]
b) salata: salad [Gr: σαλάτα]
c) salami: salami [Gr: σαλάμι]

Post: 173Δεν υπάρχουν σχόλια: