Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Etymology of the name Christ

Word origin of the name Christ
Christ comes from the Greek word Christos (Gr: Χριστός), which means "the anointed one". It was a translation of the Jewish word Messiah.
.


Jesus Christ, Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai.
.
.
From the same root: Christmas, Christian, Christianity, Christology.
.


In modern Greek (Romeika):
a) Christos: Christ [Gr: Χριστός]
b) Christianos: Christian [Gr: Χριστιανός]
c) Christugenna: Christmas [Gr: Χριστούγεννα; lit. Christ's birth]
d) Christologia: Christology [Gr: Χριστολογία]
e) Christianismos: Christianity [Gr: Χριστιανισμός]
.
Post 172

Δεν υπάρχουν σχόλια: