Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Etymology of cinema

Origin of the word cinema. .
The word cinema comes from the French cinéma, shortened from cinématographe, coined 1890s by Lumiere brothers, who invented it, from the Greek cinema (movement; better pronounced as kinima; Gr: κίνημα), from the verb cino (to move; better pronounced as kino; Gr: κινώ). See also the post entitled "Etymology of cite" here. . From the same root

English: cinematography, cinerama, cinemascope, kinetics, kinematics, kineto

French: cinema, cinematographe,

Italian: cinematografo,

Spanish: cine, cinematica,

German: Kino, Kinematograph . In modern Greek (Romeika)

a) cinema: cinema [Gr: σινεμά

b) kinima: movement [Gr: κίνημα

c) cinimatographos (better pronounced as kinimatographos): cinema [Gr: κινηματογράφος

d) kino: to move [Gr:κινώ]

____

Post 177. ____

Tags within the post: etymology of cinematography, etymology of cinerama, etymology of cinemascope, etymology of kinetics, etymology of kinematics, word origin of cinematography, word origin of cinerama, word origin of cinemascope, word origin of kinetics, word origin of kinematics, etymologie de cinema, etymologie de cinematographe, etymologie de cinematique, etimologia di cinematografo, etimologia di cinetico, προέλευση της λέξης σινεμά, ετυμολογία, ελληνική γλώσσα, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, ελληνική γλώσσα, αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση, πολλά αγγλικά προέρχονται από τα ελληνικά, προέλευση της λέξης σινεμά, προέλευση του cinema___See also: http://www.etymonline.com/index.php?search=cinema&searchmode=none

Δεν υπάρχουν σχόλια: