Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Etymology of cite

Origin of the word cite The verb cite (to summon) comes from the Latin citare, from ciere, from cieo (to move, set in motion, stir, move), which is a transliteration of the Greek verb cieo/cineo (I move, stir, rouse, summon; Gr: κιέω/κιώ/κινέω). . . . From the same root English: cinema, excite, incite, citation, recite, French: citer, citateur, inciter, Italian: citare, citatire, incitare, Spanish: citar, cita, German: zitieren, Zitat . . . . . In modern Greek (Romeika a) cino (better pronounced as kino): move [Gr: κινώ b) cinisi (better pronounced as kinisi; remember the related word kinetics): movement [Gr: κίνηση c) tsitato: citation, a part of a text with an important message [Gr: τσιτάτο; loanword d) cinema: cinema [Gr: σινεμά; loanword] .

.


Post 176.


___


________


.


Tags within the text: etymology of cinema, etymology of excite, etymology of incite, etymology of citation, etymology of recite, etymology of recital, word origin of cinema, word origin of excite, word origin of incite, word origin of citation, word origin of recite, word origin of recital, ετυμολογία αγγλικών λέξεων, προέλευση αγγλικών λέξεων, ελληνική γλώσσα, αγγλικές λέξεις με ελληνική προέλευση, πολλά αγγλικά προέρχονται από τα ελληνικά, προέλευση της λέξης σινεμά, προέλευση του cite, etymologie de citer, etymologie de citateur, etymologie de inciter, etymologie de reciter, etimologia di citare, etimologia di citatire, etimologia di incitare, etimologia di recitare, etimologia di cinema, learn Greek, learn easily Greek using cognates or common roots.


______


Note (transl. of French): citer (αναφέρω), citateur (απάνθισμα ρητών), inciter (προτρέπω), reciter (απαγγέλω)._

Δεν υπάρχουν σχόλια: