Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Etymology of calm

The word calm (tranquility, quiet, peace) comes from the old French calme, from the Italian calma, from the Latin cauma (heat of the mid-day sun), which is a transliteration of the Greek kauma [Gr: καύμα] from the verb kaio (pronounced as keo), to burn [Gr: καίω]. Spelling influenced by L. calere "to be hot".
___
In modern Greek (Romeika):
a) kauma (pronounced as kavma): heat of the mid-day sun [Gr: καύμα]
b) keo: to burn [Gr: καίω]
c) encaustiki: encaustic [Gr: εγκαυστική]
d) encauma: n burn, scald [Gr: έγκαυμα]
_________________________ Post 198. More. _________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: