Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Etymology of sketch

The word sketch (rough drawing intended to serve as the bases for a finished picture), comes from the Italian schizzo (sketch, drawing), from the Latin schedium (an extemporaneous poem), from the Greek schedios (temporary, extemporaneous) [Gr: σχέδιος].
___
In modern Greek (Romeika):
a) schedio: drawing, sketch, design [Gr: σχέδιο]
b) schediastis:
draughtsman, designer, sketcher [Gr: σχεδιαστής]
c) schediasi:
drawing, sketching, planning designing [Gr: σχεδίαση]
d) schediazo:
v sketch, draw, plan, lay out, design [Gr: σχεδιάζω]
_____________________________ Post 199. More. ____________________________________________________________________


Η λέξη sketch (σκετς) προέρχεται από το Ιταλικό schizzo από το Λατινικό schedium (σχέδιο, αυτοσχέδιο ποίημα) από το ελληνικό σχέδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: