Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Etymology of latex

The word latex (liquid, body fluid) comes from the Latin latex (gen. laticis; liquid, fluid), which derives from the Greek latax (dregs, the remnant of wine flung into a vessel or on the ground; Gr: λάταξ).

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) latex: latex [loanword; Gr: λάτεξ]
_______________________ Post 201. More ___________________Δεν υπάρχουν σχόλια: