Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of one

The word one comes from the Latin unus, which in turn derives from the Greek oenos [one, ace in dice; Gr: οινός].
Note: Some etymologize unus from the gen. enos of eis [one; Gr: εις].

From the same root: unity, unique.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) enas:
one [Gr: ένας]
b) enotita: unity [Gr: ενότητα]
________________________ Post 203. _________________________Δεν υπάρχουν σχόλια: