Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of triumph

Triumph comes from the old French triumphe from the Latin triumphus (achievement, a success, procession for a victorious general or admiral), which merely is a transliteration of the Greek thriambos.

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) thriamvos: triumph [Gr: θρίαμβος]
__________________________ Post 206. More. __________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: