Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Etymology of super and over

Both super and over come from the Latin super, which merely is a transliteration of the Greek yper/hyper [over, super; Gr: υπέρ].

In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) yper: super, over, hyper- [Gr: υπέρ]
_____________________________ Post 207. __________________.

Δεν υπάρχουν σχόλια: