Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Etymology of kiss

The verb kiss comes from the old English cyssan, from the German kussen from the Greek kysso (Gr: κύσσω/κύσω; fut. of the verb kyneo, Gr: κυνέω: to kiss).
_____________________ Post 208 ____________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: