Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Etymology of cabaret

The word cabaret (lit. tavern) comes from the old French camberete, from cambre, from the Latin camera, transliteration of the Greek camara. See also: "Etymology of camera" here, and "Etymology of chamber" here.

_____________________ Post 225. More  __________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: