Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Etymology of chamber

The word chamber comes from the old French chambre (room, chamber), from the Latin camera (vaulted room), which is merely a transliteration of the Greek camara [Gr: καμάρα]. See also the post entitled "Etymology of camera", here.
____________________________ Post 224. ___________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: