Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

RICE

Etymology of rice

Rice derives from the Italian riso, from the Latin oriza, which is a transliteration of the Greek oryza (rice).


In modern Greek.
α) ρύζι: rice [rizi]Η λέξη rice (ρύζι) προέρχεται από το λατινικό oriza, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού όρυζα.
_

όρυζα (oryza) --> oriza --> riso --> rice
_Post 36.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: