Σάββατο, 26 Ιουλίου 2008

NEW, NOVICE

Etymology of new and novice

The words new and novice derive from the latin novus (new), which in turn derives from the greek adj νέος (new; neos). The word neo- (new; neo) is also used as a prefix in many words such as neolithic, neologism, neophyte, neoplasm, neoplatonism etc.

From the same root: news, novelty, novel, novelist, nova, neon

In modern Greek.
α) νέος: new, young, modern [neos]
β) νεότητα: youth, early years [neotita]
γ) νεόφυτος: newly baptized, novice, neophyte [neophytos]
δ) νέα: news [nea]

Οι λέξεις new (νέος) και novice (αρχάριος, νέος) προέρχονται από το Λατινικό novus (νέος), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό νέος.

νέος (neos) --> neVus --> novus --> novice/new

Post 39.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: