Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

FLAME

Etymology of flame.

Flame comes from the Latin flamma (flame), which derives form the Greek verb φλέγω (flego; to burn, blaze).

From the same room: flambeau

In modern Greek.
α) φλόγα: flame [floga]
β) φλέγω: burn [flego]

Η λέξη flame προέρχεται από το Λατινικό flamma, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ρήμα φλέγω.

φλέγω (flego) -> flamma -> flame.

Post 49.

Δεν υπάρχουν σχόλια: