Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

CROWN

Etymology of crown

The word CROWN derives from the Latin corona (crown), which is a transliteration of the Greek κορώνη (corone; curve, crown, garland)

From the same root: corona, cornice, coronet
In modern Greek:
a) κορώνα: crown [corona]
b) κορωνίς: apex, top, cornice [coronis]

Η λέξη CROWN (στέμμα) προέρχεται από το Λατινικό corona (στεμμα), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του ελληνικού κορώνη. Από την ίδια ρίζα προέρχεται και η λέξη κορνίζα (cornice).

κορώνη (corone) -> corona -> crown

Post 46.Δεν υπάρχουν σχόλια: