Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

NORMAL

Etymology of normal

Normal comes from the Latin normalis (in conformity with rule) from norma (rule, pattern, lit. "carpenter's square"), which derives (via Etruscan) from the Greek γνώμων (gnomon; rule, "carpenter's square.").

From the same root: norm, normality.

In modern Greek
a) γνώμων:
rule, motto, goniometer, protractor [gnomon].

Το normal (φυσιολογικό, σύμφωνος με το νόμο) προέρχεται από το Λατινικό normalis από το norma (κανόνας, γνώμων), το οποίο προέρχεται (μεσω της γλώσσας των Ετρούσκων) από το Ελληνικό γνώμων.

Post 53.

Δεν υπάρχουν σχόλια: