Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Etymology of place

Etymology of place

The word place (open space in a city, square, area, location) comes from the old French place from the late Latin placea (place, spot) from the Latin platea (courtyard, open space, broad street), which is a transliteration of the Greek plateia (open space in a city, square) from the Greek adjective plateia (broad, wide; πλατεία).
_
From the same root
Eglish: flat, piazza, platform, esplanade, plain, explain, plaice, plane (-tree) and most likely placard
French: place, platee, placer, placier, placeur, de-placer,
Italian: piazza, spianata, platea, piazzista, plateare, placel
Spanish: plaza, esplanade, platea, placer
German: Platz

In modern Greek (Romeika)
a) platia: square, open space in a city [πλατεία]
b) platys (fem. platia): broad, wide [πλατύς]
c) plateno: widen, broaden [πλαταίνω]
d) platanos: plane(-tree), platanus [πλάτανος]
e) piatsa: the open area (not necessarily a square) where taxis park when they are free and waiting for customers, taxi gathering spot, public square, piazza [πιάτσα]
_
Η λέξη place (πλατεία, ανοικτός χώρος σε μιά πόλη, τόπος, περιοχή) προέρχεται από το Λατινικό placea (τόπος) από το platea (αυλή, ευρύς δρόμος, πλατεία), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού πλατεία από το επίθετος πλατύς (-τεία).
_
Post 96.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: