Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Etymology of Irene

Etymology of Irene
The female proper name Irene comes from the French Irene from the Latin Irene, which is a transliteration of the Greek Irini (peace; Eirini; Ειρήνη).

In modern Greek (Romeika).
1) irini: peace [ειρήνη]
2) irinevo: pavify, bring peace to, restore peace to [ειρηνεύω]
3) irinikos: peacefull, pacific [ειρηνικός]
4) irinistis: pacifist [ειρηνιστής]
5) irinopios: peace-maker, pacifier, conciliator [ειρηνοποιός]

Το όνομα Irene προέρχεται από το Λατινικό Irene, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού Ειρήνη.

Post 93.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: