Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Etymology of Melissa

Origin of Melissa

Melissa is a fem. proper name, from the Ionic Greek melissa (honeybee; μέλισσα) (Attic melitta), from meli (honey; μέλι).

_

Variants: Mel, Melina, Melinda

_

In modern Greek (Romeika, the language of Romei/Romans/Ρωμηοί)
a) melissa: bee [μέλισσα]
b) meli: honey [μέλι]

Post 146.

Δεν υπάρχουν σχόλια: