Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Etymology of ampoule (ampul, ampulla)

Word origin of ampoule (ampul, ampulla)
The word ampoule (small bottle or flask) comes from the Latin ampulla, a contracted form of amphora, which is a transliteration of the Greek amphorefs/amphora (vessel, flask, bottle; Gr: αμφορεύς)
In modern Greek (Romeika)

a) ampula: ampoule [Gr: αμπούλα; loanword]

b) amphoreas: amphora [Gr: αμφορέας]


Post 180.

___

Δεν υπάρχουν σχόλια: