Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Etymology of box

Origin of the word box


The word box (wooden container) comes from the Latin buxis/buxus, which is a transliteration of the Greek pyxis/pyxos [box (the tree); Gr.: πύξος].
In modern Greek (Romeika)

a) pyxida: compass [Gr: πυξίδα]


Post 179

______

Δεν υπάρχουν σχόλια: