Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Etymology of anchovy

Origin of the word anchovy.
The word anchovy comes from the Genoese anchova, from the Latin apua (small fish) from the Greek aphye [small fry; Gr.: αφύη].

In modern Greek (Romeika)
a) anchuyia: anchovy [Gr.: αντσούγια; loanword]
___


Post 181.


_


http://www.etymonline.com/index.php?search=anchovy&searchmode=none

Δεν υπάρχουν σχόλια: