Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Etymology of gas

The word gas is simply a phonetic transcription of the Greek word chaos [Gr: χάος]. It was first used in the early 17th century by the chemist J.B. Van Helmont.
.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) haos: chaos [Gr: χάος].
.
__________________ More. Post 211. ________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: