Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Etymology of graffiti

The wοrd graffiti comes from the Italian graffiti, plural of graffito (a scribbling), from graffiare (to scribble) from the Greek grafo (to write, to draw, to scratch; Gr: γράφω].
.
From the same root: -graphy (eg. geography), graphologist, graphic, praphics, graphite .
.
In modern Greek (Romeika, Rumca):
a) grafo: (to write, to draw, to scratch, to type; Gr: γράφω].
b) grapsimo: handwriting [Gr: γράψιμο]
c) graphologos: graphologist [Gr: γραφολόγος]
d) engrafo: document, deed [Gr: έγγραφο]
e) graphica: graphics [Gr: γραφικά]
f) graphites: graphite [Gr: γραφίτης]
______________________ More. Post 212. ________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: