Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Etymology of similar

Similar comes from French similaire, from the Latin similis (like), from Old Latin semol (together), from the Greek omalos (semalos*) [even, same; ομαλός]

From the same root: similarity, same

In modern Greek:
a) omalos: even, plain [Gr: ομαλός]
b) omios: same [Gr: όμοιος ]

___________________ Post 235 _________________

* Kouvelas : Etymological and explanatory dictionary of the Latin language.

Δεν υπάρχουν σχόλια: