Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Etymology of villa, village, vicinity

The word villa comes from the Italian villa (country house, villa), from the Latin villa (country house, farm), from vicus (house, village, group of houses) from the Greek oecos [house; ie. eco-logy; Gr: οίκος].

From the same root: village, vicinity, villain, villainous, villainy, eco- (eco-logy, ecosystem, eco-nomy etc)

In modern Greek:
a) icos:house [Gr: οίκος]
b) icologia: ecology [Gr: οικολογία]
c) icosystima: ecosystem [Gr: οικοσύστημα]
d) iconomia: economy  [Gr: οικονομία]

____________________  Post 236 __________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: