Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Etymology of video, vision, visit

The word video comes from the Latin video (I see), from the Greek verb ideo [to see; Gr: ιδέω].

From the same root: vision, visible, visit, idea

In modern Greek:
a) idoto see; fut. of "I see" [Gr: ιδώ]
a) idea: idea [Gr: ιδέα]
a) video: video (loanword) [Gr: βίντεο]

___________________ Post 237 _______________

Δεν υπάρχουν σχόλια: