Σάββατο, 28 Ιουνίου 2008

SCRIPT, SUBSCRIPTION, INSCRIPTION, DESCRIPTION, SRIPTURE.

Etymology of script, subscription, inscription, description and Scripture.

The noun SCRIPT (something written) comes from the Latin scriptum (a writing, a book, a mark) from the verb scribo (to write), which derives from the Greek verb σκαριφώ (σκραιφώ) (scarifo - screfo; make a scratch, trace or mark with a pencil, write).

From the same root: subscribe, subscriber, subscription, inscription, description, Scripture.

In modern Greek:
α) σκαρίφημα: sketch, rough drawing [scarifima]
β) σκαριφώ: sketch, draw roughly [scarifo]

Το ουσιαστικό SCRIPT (κείμενο, γραφή) προέρχεται από το λατινικό scriptum (κείμενο, βιβλίο) από το ρήμα scribo (γράφω), το οποίο προέρχεται από το ελληνικό ρήμα σκαριφώ (σκραιφώ).

σκαριφώ (σκραιφώ; screfo)--> scribo --> scriptum --> script

Post 34.


In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: