Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Etymology of climate

Etymology of climate
The word climate derives from the Latin clima (gen. climatis) "region, slope of the Earth,", which is a transliteration of the Greek clima (region, zone; κλίμα) from the verb clino (to slope, incline, bend; κλίνω) thus "slope of the Earth from equator to pole,"

From the same root
incline, decline, inclination, declension, declination, declivitous, declivity, climax, clinic, lean

In modern Greek
1. clino : incline, slope, decline (grammar) [κλίνω]
2. clisi:
inclination bent, slope gradient, declension [κλίση ]
3. climax or climaka: scale, ladder [ κλίμαξ or κλίμακα]
4. apoclisi:
declination, devergency, deviation [απόκλιση ]
5. cliticos:
adj inflected [κλιτικός ]
6. clini : bed [κλίνη]
7. clinici : clinic [κλινική]
8. clima: climate [κλίμα ]

Η λέξη climate προέργεται από Λατινικό clima (γεν. climatis), το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού κλίμα, από το ρήμα κλίνω.

clino (κλίνω) --> clima (κλίμα) --> clima --> climate

Post: 70In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: