Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Etymology of clinic

Etymology of clinic

The word clinic derives from the Latin clinicus (a bedridden person, a physician attending such), which is a transliteration of the Greek clinicos (κλινικός) from clini (bed; κλίνη) from the verb clino (to slope, incline, bend; κλίνω) .


See also "Etymology of climate" (Post 70)


From the same root
clinical, policlinic


In modern Greek
a) clinici: clinic [κλινική]

b) clinicos: clinical [κλινικός]

c) clini: bed [κλίνη]

d) cliniris: bedridden, confined to one's bed [κλινήρης]

e) clino: incline, slope [κλίνω]

f) clisi: inclination, bent [κλίση]Η λέξη clinic (κλινική) προέρχεται από το Λατινικό clinicus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού κλινικός από το κλίνη (από το ρήμα κλίνω).


Post 71.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: