Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

BUFFALO derives from the Greek "boubalos"

Etymology of buffalo

Buffalo derives from the Portoguese bufalo, which in turn came from the Latin bufalus, a variant of bubalus (wild ox), which is merely a transliteration of the Greek boubalos (buffalo; βούβαλος), from bous (ox, cow; βους).In modern Greek
a) bubalos (or vuvalos or vuvali): buffalo [βούβαλος]
b) bubala (or vuvala): female buffalo [βουβάλα]

Το buffalo προέρχεται από το Πορτογαλλικό bufalo, από το Λατινικό bufalus, παραλλαγή του bubalus, το οποίο απλώς αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού βούβαλος.bubalus --> bufalus --> bufalo --> buffaloPost 59.
In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: