Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Etymology of BOMB

Etymology of bomb
Bomb derives from the french bombe, from the latin bombus (a buzzing sound), which is a transliteration of the greek bombos (βόμβος).

From the same root.
bombard, bombardment, bombardon

In modern Greek
a) bombos (or better vomvos): buzz, drone [βόμβος]
b) bomba (or vomva): bomb [βόμβα]
c) bombardizo (or vomvardizo): bomb, shell [βομβαρδίζω]
d) bombardismos (or vomvardismos): bombing, shelling [βομβαρδισμός]
e) bombardistiko (or vomvardistiko): bomber [βομβαρδιστικό]
f) bombetes (or vomvetes): buzzer [βομβητής]

Bomb προέρχεται από το γαλλικό bombe, από το Λατινικό bombus, το οποίο αποτελεί μεταγραφή του Ελληνικού βόμβος.

βόμβος (bombos) --> bombus --> bomba (It) --> bombe (Fr) --> bomb (En)

Post 60.

In wordpress: http://ewonago.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: